Skriftliga inlagor till AmU

Under utredningens gång har ingående organisationer i referensgruppen till Arbetsmarknadsutredningen haft möjlighet att skicka in skriftliga inlagor till utredningen. Det har Saco gjort efter sex av de tematiska mötena samt en avslutande inlaga med tillhörande uppvaktning.

Skriftliga inlagor till AmU