Slutrapport "Varför kör Ali taxi?" (2018-04-23)

Den svenska arbetsmarknaden är dålig på att se den kompetens som kommer hit från andra länder. I denna rapport redovisas vilka hinder som finns för att vi ska kunna se nyanländas kompetens tidigare och mer korrekt och därmed ge dem förutsättningar att arbeta här i Sverige med det de är utbildade för. Slutsatserna är generaliserbara men studien har gjorts med målgruppen personer med examen i socialt arbete, eller närliggande som pilot.

Denna rapport är slutrapporten på ett främjandemedelsprojekt förbundet har haft tillsammans med KFO, finansierat av Arbetsförmedlingen.

Slutrapport "Varför kör Ali taxi?" (2018-04-23)