Stadgar för Akademikerförbundet SSR

Stadgarna antogs av kongressen 2021.

Stadgar för Akademikerförbundet SSR BESTÄLL