Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget

2020-09-30. En parlamentarisk kommitté ska utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att möta samhällsutmaningarna. Akademikerförbundet SSR diskuterar utredningens resonemang om effektiviseringar och nedskärningar, insyn, kommunal utjämning, riktade statsbidrag samt kommunsammanslagningar

Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget