Stärkt kompetens i vård och omsorg SOU 2019:20

2019-09-19 Utredningen föreslår att yrket undersköterska regleras med en skyddad yrkestitel. Den som har en undersköterskeexamen eller motsvarande kompetens ska kunna få ett bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska efter ansökan till Socialstyrelsen.

Akademikerförbundet SSR svarar på remissen eftersom förbundet organiserar chefer inom äldreomsorgen. Förbundet håller med om behovet att reglera yrket undersköterska, särskilt vad gäller utbildningen.

Stärkt kompetens i vård och omsorg SOU 2019:20