Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord SOU 2019:32

2019-09-17

Utredningen föreslår att det införs en ny straffbestämmelse om barnfridsbrott som innebär ett särskilt straffansvar för den som begår en brottslig handling mot en närstående person och handlingen bevittnas av ett barn. Utredningen innehåller också förslag om att kriminalisera hets eller uppmaningar om att en person ska begå självmord.

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom många av förbundets medlemmar arbetar med barn som bevittnat våld mot en närstående person.

Förbundet tillstyrker utredningens förslag

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord SOU 2019:32