Svar från Migrationsverket: GD Mikael Ribbenvik

Svar från Migrationsverket: GD Mikael Ribbenvik