Svårare att få jobb och lägre inkomst för hbt-personer

Mats Hammarstedt är professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet. I en intervju med tidningen Veckans Affärer berättar han om situationen för hbt-personer på arbetsmarknaden.

– Om man ska sammanfatta läget så är inkomsterna bland icke-heterosexuella män lägre än för heterosexuella män och om man tittar länsvis så samvarierar attityder och inkomstskillnaderna. Det vill säga ju sämre attityd mot homosexuella, desto större löneskillnader och sämre chans för den homosexuella att få jobb. Det är statistiskt säkerställt, säger, Mats Hammarstedt till Veckans Affärer.

Slutsatserna bygger på ett antal rapporter i ämnet. Tillsammans med sina kollegor har han även skickat in påhittade jobbansökningar där de på olika sätt låtit förstå att den sökande lever i ett samkönat förhållande, eller är aktiv i hbt-frågor.

En slutsats är att diskriminering mot icke-heterosexuella män slår mer i mansdominerade yrken, och diskriminering mot icke-heterosexuella kvinnor är allvarligare i kvinnodominerade jobb.

– Det ger en ny dimension av könsskillnader och den könssegregerade arbetsmarknaden", säger Mats Hammarstedt till Veckans Affärer.