Svensk Chefsförenings stadgar

Svensk Chefsförenings stadgar. Antagna av föreningsmöte 2014-11-12.

Svensk Chefsförenings stadgar