Svenska chefer Europa-bäst på att ge beröm

En undersökning från jobbsajten StepStone visar att svenska chefer är bäst i Europa på att uppmärksamma och ge beröm till sina medarbetare. I Sverige får 41% av de anställda erkännande för sina prestationer från chefen, följt av danskar och fransmän med 38% respektive 35%.

Undersökningen visar att 74% av anställda européer sällan eller aldrig får beröm eller uppmärksamhet från sina chefer. Tyskland är det land där de anställda får minst erkännande. Endast 19% av tyskarna säger att deras arbete uppmärksammas och omnämns av chefen.

Många anställda har lärt sig att leva med bristen på uppmärksamhet på sin arbetsplats. Av de som fick lite eller inget erkännande säger 25% av dem att de inte har något emot det. Frankrike är det land i Europa där de anställda hanterar bristen på erkännande bäst, hälften säger att det är okej att få mycket lite eller inget erkännande alls från sina chefer.

Totalt svarade över 4 400 européer på webbenkäten.