Tid för utveckling, SOU 2018:24

2018-09-14

Utredningen lägger förslag om arbetstidsbanker (arbetstidskonton), arbetstidens förläggning som faktor för attraktiv arbetsmiljö, kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro och deltid som möjlighet. Utredningen föreslår att en modell för utvecklingsledighet införs.

Förbundet väljer att svara på remissen eftersom arbetstidsfrågor och ohälsa kopplad till arbetstidens förläggning är centrala fackliga frågor att driva för ett mer hållbart arbetsliv. Förslaget om utvecklingsledighet besvaras detaljerat eftersom det ligger nära förbundets eget förslag om införande av Valideringsår.

Förbundet tillstyrker i huvudsak de förslag utredningen lägger. Rörande utvecklingsledighet tillstyrker vi, men med förslag på modifieringar och förbättringar.

Tid för utveckling, SOU 2018:24