Tre bokstavsutredningar Ds 2021:16,17 &18

2021-09-13 

Remissvar från Akademikerförbundet SSR, rörande Grundläggande omställnings- och kompetensstöd (Ds 2021:16) Dnr: A2021/01333, En reformerad arbetsrätt, (Ds 2021:17), Dnr: A2021/01332 samt Omställningsstudiestöd (Ds 2021:18) Dnr: U2021/02963.

De tre remisserna rör en mycket stor omställning på svensk arbetsmarknad rörande en reformerad arbetsrätt, omställningsstöd för arbetstagare utan kollektivavtal samt omställningsstudiestöd - en möjlighet till studier med ersättning mitt i arbetslivet.

Akademikerförbundet SSR svarar på de tre remisserna eftersom de rör en mycket omfattande reformering av hela arbetsmarknaden, oavsett sektor. Det är avgörande att reformen fungerar väl även för offentlig sektor samt även för akademiker. Förbundet tillstyrker förslagen men har omfattande synpunkter för hur reformen kan göras på ett bättre sätt för akademiker, inte minst i offentlig sektor.

Tre bokstavsutredningar Ds 2021:16,17 &18