Underbetyg för kommunernas rekryteringar

I dag redovisar Dagens Industri en sammanställning av könsfördelning bland VD:ar i kommunala bolag. Det är en riktigt dyster bild – så få som 300 av 1600 kommunala bolag har en kvinna som VD. Bäst är storstäderna Göteborg och Stockholm med 40% respektive 37%.

Skälet till att det ser ut så är ett ointresse från ägaren. Bolagen har säkert rekryterat genom professionella processer och fått bra personer, men det saknas en genomtänkt strategi. I några fall har man ledningar som suttit länge, kanske få bolag i mindre kommuner och en ovana att rekrytera. Det ursäktar ändå inte att helheten ser ut så här år 2014, anser Svensk Chefsförening.

En medveten satsning på utvecklingsprogram för högre chefer har gett en annan rekrytering t ex i Stockholm. Kommuner som vill vara moderna, blandade och väl fungerande organisationer måste rekrytera de bästa, oavsett kön. En så sned rekrytering som att hälften av kommunerna saknar kvinnlig bolags-VD beror inte på slumpen. Det är både omedvetenhet och ointresse från ägarna, vilket kan stå den kommunala utvecklingen dyrt. Finns det strukturella hinder och orsaker till att rekryteringen ser ut som den gör, så behövs det ett kraftfullt arbete. Det är inte trovärdigt att många politiker kräver kvotering i näringslivet styrelser, men inte själva har en medveten rekrytering på topptjänsterna.