Undersökning om chefers arbete inom socialtjänsten

Vi vill med dessa rader berätta att vi kommer att genomföra en undersökning gentemot chefer inom socialtjänsten efter semestern. Undersökningen kommer att genomföras under vecka 33 och 34 (augusti) och innehålla frågor om chefernas arbetssituation. Resultatet presenteras på Socialchefsdagarna den 25-27 september.

Chefer inom socialtjänsten inom Akademikerförbundet SSR kommer att ingå i urvalet, men eftersom vi kommer att göra ett obundet slumpmässigt urval kommer inte alla chefer att få undersökningen. Vi vill dock förbereda dig på att du kan få denna undersökning i din mailbox i slutet av augusti och hoppas därmed att du kan planera in och avsätta cirka 10 minuter för att svara på våra frågor.

Undersökningen genomförs av Novus som garanterar att du är anonym och inga svar kommer att kunna identifieras eller redovisas på kommunnivå.

Du kommer alltså eventuellt att få en undersökning från Novus, på uppdrag av Akademikerförbundet SSR, under vecka 33.

Till dess önskar vi dig en trevlig sommar!

Stina Andersson
Press- och kommunikationschef