Utkast till kompetensförsörjningsplan

Om det inte redan finns en kompetensförsörjningsplan hos er arbetsgivare kan lokalföreningen med fördel föreslå arbetsgivaren att det upprättas en sådan. 

Det här är ett förslag till hur en kompetensförsörjningsplan kan se ut. 

Utkast till kompetensförsörjningsplan