Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster

2018-10-18

Förslaget är att effektivisera myndighetssektorn genom att centralisera delar av administrationen, så som fakturor och lönesystem. Vi tillstyrker förslaget men lyfter fram två farhågor. 

 

Utökad anslutning till Statens servicecenters tjänster