Uttalande om begreppet "vård som inte kan anstå" rörande vård till asylsökande och papperslösa

Uttalande om begreppet "vård som inte kan anstå" rörande vård till asylsökande och papperslösa