Valberedningens ställningstagande med kandidaternas presentationer

Valberedningens ställningstagande med kandidaternas presentationer