Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, SOU 2018:29

2018-09-03

Delbetänkandet syftar till att förbättra förutsättningarna för generösa, flexibla och rättvisa erkännanden av tidigare lärande, oberoende av var, när och hur individen har utvecklat sin kompetens.

Förbundet svarar på remissen eftersom en fungerande validering för tillgodoräknande är centralt för att realisera möjligheter till livslångt lärande på arbetsmarknaden för akademiker och för att främja mobilitet och internationalisering. Detta fält har varit speciellt eftersatt inom högre utbildning. Sådan validering är av stor betydelse för kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden, inte minst för akademiker.

Förbundet har i huvudsak tillstyrkt utredningens förslag.

Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande, SOU 2018:29