Varsel om sympatiåtgärder Klarna Bank AB

Varsel om sympatiåtgärder Klarna Bank AB