Vem ska bestämma i hemtjänsten?

En kunskapssammanställning som utgår från de äldres, biståndshandläggarnas och hemtjänstpersonalens perspektiv.

Stiftelsen Äldrecentrum

Vem ska bestämma i hemtjänsten?