Vilka verktyg behöver ledare för att framgångsrikt leda en effektiv och kvalitativ förändringsprocess?

• Hur kan man minimera effektivitetsbortfallet under en förändring?

• Vad innebär sammanslagningar för grupper och hur påverkas motivationen?

• Hur kan man säkerställa att rätt person kommer på rätt plats i den nya organisationen?

Max Rapp Ricciardi har en bakgrund som forskare och universitetslektor vid Göteborgs Universitet och Chalmers inom HR-området och har dessutom bred konsulterfarenhet inom HR-relaterade områden som Executive Coaching, Förändringsledning, Lednings­gruppsutveckling och Grupputveckling, företrädesvis på den internationella arenan.

Med hans föreläsning i ämnet kan du få en injektion av erfarenhet och kunskap inom området. Max Rapp Ricciardi kommer att belysa metoder för att generera en god förändringsledning samt vikten av densamma.

Fredag 22 oktober 13.30–16.30 på Right Manegement, Klarabergsgatan 29. Anmäl dig i receptionen på plan 1 och tag sedan hissen till plan 5.

Anmäl dig senast den 15 oktober till catherine.ahlin-wigardt@akademssr.se

Ange namn på deltagare och e-postadress. Eftersom vi bjuder på dryck och tilltugg så är anmälan bindande. Anmälda som uteblir debiteras 200 kronor.

Har du en kollega som inte är medlem i Svensk Chefsförening? Hon eller han är också välkommen till en kostnad av 200 kronor!