Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27

2021-11-12

Den här departementsskrivelsen tar upp reformeringen av Arbetsförmedlingen och lägger lagförslag rörande hur informationsflödet ska ske mellan Arbetsförmedlingen och externa aktörer. 

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom reformeringen av Arbetsförmedlingen är helt avgörande för arbetsmarknadspolitikens funktionssätt. Dessutom har förbundet ett medlems- och arbetssökandeperspektiv i sitt svar.

Akademikerförbundet SSR har allvarliga invändningar emot att reformeringen av Arbetsförmedlingen inte är föremål för remissförfarande rörande hela reformeringen, utan enbart lagförslag rörande mer funktionell persondatahantering. Vi väljer därmed, att i detta remissvar svara även på andra delar av reformeringen än vad som nämns i denna departementsskrivelse. Akademikerförbundet SSR avstyrker förslaget i sin helhet och efterfrågar en i grunden mer evidens- och forskningsbaserad reform som även är förankrad bland berörda som kommuner, arbetsmarknadens parter, anställda med flera.

Vissa lagförslag med anledning av en reformerad arbetsmarknadspolitisk verksamhet, Ds 2021:27