Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag, S2020/09429

2021-01-29

I förslaget ges möjlighet för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal komma överens om att det inte ska göras något karensavdrag alls för vissa arbetstagare för perioden den 1 augusti 2021 till och med den 31 januari 2023 om det finns särskilda skäl. 

Akademikerförbundet SSR väljer att svara på remissen eftersom det rör socialförsäkringssystemets relation till kollektivavtal, i detta fall i samband med en pandemi.

Akademikerförbundet SSR tillstyrker förslaget med flera reservationer.

Reservationerna rör att vi anser att de generella reglerna rörande ersättning för karensavdrag istället borde förlängas från 31/12 2020 till dess pandemin, i huvudsak, anses vara i sitt slutskede. Vi anser även att avgränsningen av vilka yrkesgrupper som kan ingå är för snäv om förslaget införs, att alla anställningsformer bör ingå, att tidsutdräkten går att ifrågasätta, samt att det borde vara staten, och inte arbetsgivare, via kollektivavtalade förmåner som tar merkostnader i samband med en systemhotande pandemi.  

Vissa undantag från bestämmelserna om karensavdrag, S2020/09429