Samma uppdrag – olika erfarenheter

Marie Edbom och Frida Stenberg har en hel del gemensamt. De är båda i 30-årsåldern, socialsekreterare och valberedare för SSR-föreningen i varsin mellansvensk kommun. Men de har helt olika erfarenheter av sitt uppdrag.

Marie Edbom och Frida Stenberg

Marie Edbom är en av tre ledamöter i valberedningen för SSR-föreningen i Mora kommun. Trots att spridningen inom valberedningen inte är så bred, alla är socionomer och verksamma inom socialt arbete, tycker Marie att de varit väl medvetna om vikten av att tänka brett. Att inte bara gräva där de står. 

– Vi har verkligen ansträngt oss för att få ihop en komplett styrelse ur olika aspekter. Och lyckats ganska bra. Vi har haft stor hjälp av våra måndagsmöten. Första måndagen varje månad ordnar vår styrelse lunchmöten dit alla medlemmar är välkomna. De är relativt välbesökta och vi i valberedningen brukar gå dit. Där pejlar vi av dels hur styrelsen arbetar, dels vilka medlemmar som verkar intresserade och lämpliga för fackligt arbete, säger Marie.

Kontaktar ibland okända 

Utöver måndagsmötena använder Marie Edbom och hennes kollegor i valberedningen även utdrag ur medlemsregistret för att få överblick över vilka resurser som finns i föreningen. 

– Mora är en relativt liten kommun så vi känner ju de flesta. Men det har hänt att vi utifrån medlemslistorna kontaktat för oss okända medlemmar på vinst och förlust för att pejla deras intresse för fackliga uppdrag, särskilt när vi tyckt oss sakna någon viss
kompetens eller representant i styrelsen. Fast det är inte så vi vanligen jobbar, säger Marie Edbom.

Svårt att ta plats

Frida Stenberg sitter i valberedningen för SSR-föreningen i Eskilstuna kommun. Hon har helt andra erfarenheter än Marie Edbom. 

– Vi år två i valberedningen, båda socialsekreterare, och jag kan tyvärr inte hävda att vi jobbat så mycket på att bredda styrelsens sammansättning. För mig personligen beror det nog mest på att det är mitt första år som fackligt aktiv. Jag känner inte riktigt till vad som förväntas av mig, säger Frida.

När Frida valdes till valberedare frågade hon vad uppdraget innebar. 

– Jag fick till svar att det inte var så mycket jobb så länge ingen i den sittande styrelsen hoppar av. När vi närmade oss årsmöte och skulle bereda styrelsevalet fick vi besked att alla ledamöter ville sitta kvar så vi nöjde oss med att helt enkelt lämna förslag på omval. Såvitt jag kan bedöma har styrelsen gjort ett bra jobb, men med lite mer stöd och inspiration utifrån hade jag nog ändå tänkt lite annorlunda. Det är inte så lätt att kliva in och ta plats när man är helt ny i sin roll, resonerar Frida Stenberg som gärna skulle vilja se att förbundet blev mer uppsökande i sitt stöd till valberedningarna.