Remissförfrågningar

Du som förtroendevald är välkommen att lämna synpunkter på de remisser som förbundet får från Saco och olika myndigheter.

I den här listan ser du vilka remisser som för närvarnade är aktuella. Själva förslaget hittar du via länken i ärendet och dina synpunkter eller frågor mailar du till caw@akademssr.se så vidarebefordras de till ansvarig handläggare.