Ny som förtroendevald?

Det finns ingen mall för vad ett fackligt uppdrag innebär i praktiken - du lär när du gör. Du har rättigheterna, du får kompetensutveckling och stöd. Ditt uppdrag formas av ditt eget engagemang och kunskaper i kombination med önskemål från medlemmarna du och kollegorna i styrelsen företräder.

För dig personligen innebär uppdraget att du får nya kunskaper som du förhoppningsvis kommer finna intressanta och utvecklande. Du kommer också att se din arbetsplats och din ledning på ett nytt sätt. Du kommer att skaffa många nya kontakter och lära dig mycket om arbetsliv, arbetsrätt och arbetsmarknadspolitik. Kanske ger det dig även ett nytt kliv i karriären! Som förtroendevald har du allt stöd du kan tänka dig från förbundet.

Glöm stelbenta möten – tänk livfulla diskussioner

Fackligt arbete handlar inte i första hand om stadgar, lagar och avtal, utan framför allt om gemenskapen på jobbet. Det handlar om att våga diskutera, ifrågasätta och medverka till att verksamheten utvecklas. Och till att medlemmarna får bra löner, villkor och kompetensutveckling. Det ska vara roligt, utvecklande och möjligt att arbeta fackligt!

Finns det ingen lokalförening där du arbetar?
Ingen fara, vi guidar dig steg för steg.

 1. Hitta medlemmarna
 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas
 3. Bjud in till årsmöte
 4. Årsmötet får förslag på styrelse
 5. Årsmötet får ge förslag på verksamhetsplan
 6. Styrelse väljs och stadgar antas – föreningen bildad!
 7. Skicka in årsmötesprotokoll till förbundskansliet
 8. Skicka in årsmötesprotokoll till personalavdelningen
 9. Håll en lagom ambitionsnivå och ha roligt!

Olika funktioner i styrelsen

 • Ordförande: har ett administrativt ansvar för styrelsens arbete. Ordförande skickar ut kallelser och fördelar ordet under mötet.
 • Vice ordförande: tar över när ordförande är borta 
 • Ledamot: kan ha olika funktioner, till exempel värva nya medlemmar, beställa material, driva jämställdhetsfrågor eller ha något av uppdragen nedan.
 • Medlemsansvarig: ska arrangera medlemsaktiviteter och hålla reda på medlemslistor, utskick och se till att broschyrer finns tillgängliga för medlemmarna.
 • Kassör: sköter föreningens aktivitetspengar, redovisar och ansöker om föreningsbidrag till aktiviteter.
 • Arbetsplatsombud(i eller utanför styrelsen): styrelsens kontaktperson ute i de olika verksamheterna - kommunicerande länk mellan styrelse och medlemmar.

Olika uppdrag i styrelsen eller utanför

 • Samverkansombud: utövar inflytande jml MBL och driver arbetsmiljöfrågorna som lokal part tillsammans med arbetsgivaren i samverkansgruppen 
 • Förhandlare: sköter de lokala MBL-förhandlingarna (hos arbetsgivare utan Samverkansavtal)
 • Skyddsombud: bevakar att arbetsgivaren tar arbetsmiljöansvaret (läs mer här )
 • Lokal löneförhandlare(med fullmakt): deltar i den lokala löneprocessen tillsammans med arbetsgivaren

Att vara samverkansombud

Att vara samverkansombud

Gå en facklig grundkurs

Gå en facklig grundkurs

Facklig utbildning

Vi erbjuder många utbildningar för dig som är förtroendevald. Du börjar med den fackliga grundkursen. Sedan följer fortsättningkursen och en uppsjö specialutbildningar om till exempel arbetsmiljö, avtal och förhandling.

Facklig utbildning

Vi erbjuder många utbildningar för dig som är förtroendevald. Du börjar med den fackliga grundkursen. Sedan följer fortsättningkursen och en uppsjö specialutbildningar om till exempel arbetsmiljö, avtal och förhandling.