Varför är det viktigt att vi blir fler?

Det enkla svaret är att vi bli starkare ju fler vi är. Och det kan ju låta självklart. Men ju fler vi är desto starkare är vi i våra förhandlingar med arbetsgivarna. Ju fler vi är desto lättare blir det att fördela arbetet. Ju fler vi är desto mer inflytande har vi samhällsdebatten.

Men vi växer ju hela tiden ändå?

Sant. Akademikerförbundet SSR har växt så det knakat i alla år. Det är så klart bra. Men trots det minskar organisationsgraden bland våra grupper. De möjliga medlemmarna har alltså blivit ännu fler. Samtidigt vet vi att många medlemmar kommer gå i pension framöver. Dessutom har våra konkurrenter vässat sina metoder på senare år. Därför blir medlemsrekryteringen allt viktigare för att vi inte ska tappa inflytande.