Begäran enligt dataskyddsförordningen

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att begära tillgång till, rättelse eller under vissa förutsättningar radering av personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har vidare rätt att invända mot behandlingen samt rätt till dataportabilitet. 

Fyll i formuläret så behandlar vi din begäran snarast möjligt.

Har du några frågor angående hanteringen av en sådan begäran, eller om vår hantering av personuppgifter, vänligen kontakta gdpr@akademssr.se

 

Personuppgifter