Ta #metoo till nästa nivå

Tillsammans kan vi skapa förändring. Men då måste vi arbeta på flera nivåer parallellt. Så här kan du som förtroendevald arbeta lokalt.

För att nå framgång behöver vi arbeta på flera nivåer parallellt. Tanken är att vi ska kunna agera i samtliga sektorer; privat, stat, kommuner, landsting och regioner. Både på lokal och central nivå. Nedan hittar ni tips på hur ni kan jobba. Har ni inte samverkansavtal på din arbetsplats begär ni en förhandling med arbetsgivaren utifrån de mallar som finns och använder MBL § 10 istället.

Vad vill ni göra?

Prata ihop er i styrelsen. Ta reda på när ni lokalt har nästa samverkansmöte/MBL och anmäl att ni från lokalföreningen har en eller flera punkter att ta upp vid nästa samverkan/MBL.

Ta upp någon av de föreslagna punkterna/yrkandena nedan. Fyll gärna på med egna punkter som är anpassade efter era verksamheter och lokala behov. Ni bestämmer om punkten passar för lokal eller central samverkan/MBL på just er arbetsplats. Se till att de punkter ni tar upp också protokollförs. 

Förslag på yrkanden

 • Arbetsgivaren ska klargöra att det gäller nolltolerans mot sexuella trakasserier. Har din arbetsgivare agerat eller uttalat någonting i anslutning till arbetet med sexuella trakasserier, eller #metoo? Om inte kan det vara läge att ställa krav på första nivån: policynivå. 
 •  Arbetsgivaren ska ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan för hur det systematiska arbetet bedrivs för att förhindra och utreda sexuella trakasserier. Ett levande dokument – som ska utvärderas, följas upp och revideras.
 • Arbetsgivaren ska på samtliga APT snarast beskriva sina rutiner för hur man hanterar sexuella trakasserier samt hur arbetstagaren går till väga för att anmäla. Tilläggsyrkande: Ifall det saknas rutiner, kräv att sådana tas fram snarast. 
 • Arbetsgivaren ska på samtliga APT i nästa steg beskriva sina rutiner för hanteringen av kränkande särbehandling, samt beskriva hur arbetstagaren går till väga för att anmäla. Tilläggsyrkande: För det fall dessa rutiner saknas, kräv att sådana tas fram skyndsamt. 
 • Arbetsgivaren ska undersöka chefernas förutsättningar (kompetens, resurser och befogenheter) för att kunna hantera och förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. 
 • Arbetsgivaren ska tillse att samtliga chefer under 2018 utbildas i juridiken som rör sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Företrädelsevis nära kopplat till föreskriften om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. 
 • Arbetsgivaren ska se till att samtliga inom HR-/personalavdelningen under 2018 ska erbjudas möjlighet till kompetensutveckling för att kunna utreda och vidta åtgärder kopplat till trakasserier och kränkande särbehandling. Företrädelsevis nära kopplat till föreskriften om Organisatorisk och Social Arbetsmiljö. 
 • Se till att frågan om sexuella trakasserier finns med i medarbetarundersökningen. Fråga din arbetsgivare om medarbetarundersökningen/arbetsmiljöenkäten specifikt tar upp förekomsten av sexuella trakasserier. Om inte, se till att det perspektivet tas med nästa gång undersökningen genomförs. Ni kan också gå igenom den gamla som genomfördes. Hur såg det ut då? Vad har kommit fram sedan dess? Kräv åtgärder kopplat till det som kom fram då. 
 • Säkerställ att frågan om jargong, i en vidare bemärkelse än endast kränkande språkbruk rörande kvinnor finns med i medarbetarundersökningen. Därtill också att resultatet omhändertas i efterarbetet. 

Underlag för samtal

Utöver det vi nämnt ovan har vi också tagit fram en kortfattad powerpointpresentation om sexuella trakasserier, juridiken bakom och vad som gäller. Den är tänkt att fungera som underlag för ett medlemsmöte på en lunch eller frukostseminarium eller dylikt. Talarmanus finns i själva presentationen, som du finner i rutan Dokument högre upp på denna sida. Ett tips är också att läsa den här nyhetsuppdateringen från förbundet hemsida

Arbetet centralt

Naturligtvis jobbar vi även med frågan centralt. Här på webben kan du läsa mer om våra ställningstaganden, det material som publicerats och de verktyg som finns i arbetet mot sexuella trakasserier.

Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö

Sexuella trakasserier kan förekomma på alla sorters arbetsplatser. Det visade Metoo-uppropen hösten 2017. Nu finns ett digitalt verktyg till hjälp för att förebygga sexuella trakasserier.

Verktyget har tagits fram av Prevent. Anja Westberg, ombudsman i Kommunal, har suttit med i partsgruppen som varit med och tagit fram det.

– Med hjälp av verktyget kan man bli uppmärksammad på om det förekommer sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det blir också en hjälp att diskutera de här frågorna regelbundet. Metoo får aldrig glömmas! säger hon.

Verktyget består av

 • en checklista
 • en medarbetarenkät
 • ett par korta filmer
 • exempel på hur en handlingsplan kan se ut
 • tips och råd

 

Läs även

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad är en universellt utformad arbetsplats? 

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga har kommit från flera medlemmar och handlar om universellt utformade arbetsplatser – och vad det egentligen betyder. 

Läs mer