Skyldighet att utreda

En tyngd man går upp för en spiraltrappa.

Om du blir trakasserad av en arbetskamrat ska du anmäla det till arbetsgivaren. Arbetsgivaren måste utreda vad som hänt och förhindra framtida trakasserier.

Med trakasserier avses ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Med sexuella trakasserier avses ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Läs mer om det här.

Arbetsgivarens utredningsskyldighet

När trakasserier och sexuella trakasserier utspelar sig mellan arbetskamrater är det inte diskriminering i lagens mening, eftersom förövaren är en annan person än arbetsgivaren. Men det ges ett skydd genom en annan mycket viktig bestämmelse i diskrimineringslagen, nämligen den som handlar om arbetsgivarens utredningsskyldighet.

När arbetsgivaren får veta att en arbetstagare anser att hon eller han har blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet, måste arbetsgivaren skyndsamt utreda saken och också förhindra att trakasserierna fortsätter. Samma skyldigheter gäller även om det är en praktikant eller inhyrd eller inlånad personal som trakasseras.

Läs även

Likabehandling, jämställdhet och aktiva åtgärder

Du ska ha samma rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett vilket kön du identifierar dig som, varifrån du kommer, eller om du har en funktionsnedsättning. Lagen i kombination med extra avtal finns därför som ett skydd och ett hjälpmedel i strävan mot likabehandling.

Läs mer

Lagskydd mot diskriminering

Hur ser skyddet mot diskriminering ut? Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet.

Läs mer

Facklig rådgivning för medlemmar

Svar Direkt är snabbaste vägen till svar på dina frågor. Där kan du fråga oss om vad du vill eller hitta svaret på vanliga frågor. 

Läs mer