Dags att byta jobb?

Glad ung kvinna i soffa ler mot kameran.

Har du fått erbjudande om en tjänst du inte kan motstå eller vill du lämna ett jobb du inte trivs med? Oavsett anledning är det viktigt att du noga överväger ditt beslut för att du ska känna dig som en vinnare när du bytt jobb.

Ditt cv påverkas självklart av att du byter arbetsgivare och det kan vara värt att reflektera på vilket sätt. Det behöver dock inte innebära en negativ förändring och varje ny erfarenhet är just en ytterligare erfarenhet. Om ditt cv enbart består av korta anställningar kan det eventuellt vara värt att se över ifall utveckling för din del kan innebära att stanna en längre tid hos din nuvarande arbetsgivare.

Utveckling, karriär eller annat?

Att byta jobb är sällan ett mål i sig själv. Om du kan uppnå ditt utvecklingsmål, karriärmål eller andra mål som ligger till grund för dina tankar kring byte av arbete på annat sätt kan det finnas fler alternativ. Innan du tar ditt beslut bör du därför tänka över om det skulle kunna göras förändringar som skulle få dig att vilja stanna. I sådana fall, undersök vilka möjligheter som finns. Om du ändå kommer fram till att du vill sluta är det viktigt att du avslutar på ett professionellt sätt. Inte sällan är dock byte av arbete en av de bästa sätten att höja sin lön då förhandlingsläget är bättre vid en nyanställning än en årlig lönerevision.

Det bästa tillfället att lämna en arbetsgivare är när du är nöjd med din insats och du har uppnått dina mål. Då kan det vara dags att gå vidare, men det är svårt att säga när det är rätt tid att sluta. Någon kan känna sig färdig på en arbetsplats efter två år, en annan efter fem och en tredje stannar hela livet. Det finns inga rätt eller fel, det viktiga är att du trivs med din arbetssituation.

Sista tiden på jobbet

Bra referenser är viktiga för framtiden. Därför är det viktigt att du avslutar ditt nuvarande jobb på ett snyggt sätt. Dokumentera, informera och erbjud dig att introducera nya anställda. Försök att skapa förutsättningar för att verksamheten inte ska påverkas så mycket av att du slutar. Ägna tid och kraft åt ditt avslut.

Avslutningssamtal

Boka gärna in ett avslutningssamtal med din chef och genomför under detta samtal en utvärdering av din tid och insats hos arbetsgivaren ur arbetsgivarens perspektiv. Skriv ned och spara dina anteckningar från mötet. Ju bättre bild du har av hur din chef ser på din potential och insats desto tryggare kommer du att kunna känna dig i att lämna denne som referens och det kan vara positivt även för din självkännedom och kan ge material inför framtida anställningsintervjuer. Håll inte ditt avslutningssamtal vid samma tillfälle som du meddelar din chef att meddelar att du säger upp dig.

Uppsägningstid och karenstid

Kontrollera i kollektivavtalet eller ditt anställningskontrakt hur lång uppsägningstid du har. Ibland kan arbetsgivaren låta dig gå tidigare än vad avtalet eller anställningskontraktet medger. Detta är en diskussion mellan dig och din nuvarande chef. Observera att vissa tidsbegränsade anställningar utan uppsägningstid kan vara svåra att lämna om du och arbetsgivaren inte är överrens. Om den nya arbetsgivaren frågar om uppsägningstid, var ärlig. Om din nya arbetsgivare befinner sig i konkurrenssituation till din nuvarande arbetsgivare, kontrollera om det gäller någon karenstid.

Att tänka på

  • En uppsägning ska meddelas skriftligen. Ett muntligt meddelande är inte tillräckligt.
  • Du kommer kanske känna dig nedstämd när du byter arbetsgivare. Det betyder inte att ditt beslut är fel.
  • Använd privat e-post och telefon när du söker jobb, att använda arbetsplatsens kontaktvägar kan uppfattas som oseriöst.
  • Om din potentiella arbetsgivare frågar efter din nuvarande chef som referens måste du självklart underrätta din chef om detta på förhand. Enklast är om du i första skedet istället kan ange någon annan som referens, som en nära kollega du har förtroende för.
  • När du fått nytt arbete måste din arbetsgivare underrättas. Boka in en tid med din chef och berätta att du bestämt dig för att gå vidare till en annan arbetsgivare. Håll dig saklig och berätta vad du lärt dig på din avslutade tjänst.
  • Efter att du pratat med din chef, berätta för dina kollegor. Så undviker du ryktesspridning.
  • Glöm inte att be om ett arbetsintyg. Det ska innehålla typ av anställning, titel, arbetsuppgifter, ansvarsområden och beskriva dina arbetsinsatser på ett fördelaktigt sätt samt undertecknas av ansvarig chef. Detta kommer eventuellt att efterfrågas av framtida arbetsgivare.
  • Baktala inte din nuvarande arbetsgivare i en intervjusituation – det påverkar bilden av din lojalitet.
  • Enklast är ofta att hitta jobb i den egna branschen eftersom branscherfarenheter i regel är högt värderade.
  • Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR behöver inte byta fackförbund eftersom vi finns på hela arbetsmarknaden.

Du är väl med?

Som medlem i Akademikerförbundet SSR har du många fördelar – karriärstöd, inkomstförsäkring och personlig rådgivning är bara några. Läs mer om medlemskap här.

Läs även

Vår inkomstförsäkring

Vår inkomstförsäkring ingår i medlemskapet utan extra kostnad. Den kompletterar ersättningen från a-kassan upp till 80 procent av din lön i ungefär sju månader, om du blir arbetslös. Du som tjänar mer än a-kassans tak har nytta av inkomstförsäkringen.

Läs mer

Hjälp i karriären

Hur ser ett bra cv ut, vad ska du tänka på inför en jobbintervju och hur förhandlar du upp lönen? Vi hjälper dig navigera genom hela jobbsökningsprocessen från start till mål.

Läs mer