Vanliga frågor – FAQ


Fråga SSR Direkt: Vad är arbetsträning?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en lokalfacklig som gäller arbetsträning i rehabiliteringsprocessen. Läs mer

Fråga SSR Direkt : Arbetslös och utan sjukpenning?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som är sjukskriven och undrar vad hen behöver tänka på när anställningen upphör. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Raster under arbetstid

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem, som undrar när och hur långa raster man har rätt till. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad är en universellt utformad arbetsplats? 

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga har kommit från flera medlemmar och handlar om universellt utformade arbetsplatser – och vad det egentligen betyder.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad är en universellt utformad arbetsplats?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga har kommit från flera medlemmar och handlar om universellt utformade arbetsplatser – och vad det egentligen betyder. Läs mer

FAQ

Fråga SSR Direkt: Bestämmer jag min arbetstid vid deltid?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en deltidsarbetande förälder som vill vara med och bestämma hur arbetstiden ska förläggas.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: What's in it for me?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en lokalfacklig förtroendevald som undrar vilka argument som är bäst för att få fler medarbetare att gå med i facket? Läs mer

Fråga SSR Direkt: Semester vid schema eller deltid

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som har fått färre semesterdagar än vad som står i anställningsavtalet.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: Konvertering av visstidsanställningar

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem, som undrar hur länge hen kan vara anställd på olika visstidsanställningar.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: Löneskuld

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer ifrån en sjukskriven och föräldraledig medlem som fått en löneskuld till arbetsgivaren. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Omplacering på grund av misskötsamhet?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem vars arbetsgivare vill omplacera hen. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Utebliven övertidsersättning

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en behandlingsassistent som inte fått ersättning för arbetad övertid. Läs mer

Hur fungerar a-kassan för studenter?

Du kan få ersättning från a-kassan när du söker jobb efter din examen. Om du arbetar extra kan det därför vara en bra idé att gå med i a-kassan redan under studietiden. Läs mer

Fråga SSR Direkt: För kallt på kontoret

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en grupp handläggare som har det för kallt på jobbet. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Tjänstledig för studier

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hen kan ansöka om tjänstledighet för att studera. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Muntligt avtal = bindande?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om ett muntligt anställningsavtal är bindande. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Jobba vidare efter 65

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hen kan fortsätta jobba efter 65.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: Nekad julledighet

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hen kan nekas ta ut sparad semester vid jul och nyår. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Företrädesrätt

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som har företrädesrätt men som inte blivit erbjuden tjänsten hon sökt.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: ”Ta det på flexen”

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om det verkligen är chefen som ensam bestämmer vad som ska läggas in flexen. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad ska jag tänka på innan jag skriver på?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar vad som är viktigt att tänka på innan anställningsavtalet skrivs på? Läs mer

Fråga SSR Direkt: Avbruten provanställning under graviditet

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en gravid medlem vars provanställning avslutats. Hon undrar om en arbetsgivare får agera så. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Hur utser man skyddsombud?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om det är arbetsgivaren som kan utse skyddsombud? Läs mer

Fråga Chef Direkt: Får man returnera arbetsmiljöansvaret?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en chefsmedlem som undrar om man får returnera arbetsmiljöansvaret. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad betyder det att jag varslats om uppsägning?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som varslats om uppsägning. Läs mer

FAQ

Fråga SSR Direkt: Vilka krav kan jag ställa som gravid?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en blivande förälder, som undrar över sina rättigheter på jobbet under sin graviditet. Läs mer