Vanliga frågor – FAQ


Fråga SSR Direkt: Hur fungerar inkomstförsäkringen?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som riskerar att bli arbetslös. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Får lämna trots goda prestationer

En medlem har flyttat över halva landet för ett nytt jobb. Nu får hen inte bli kvar efter provanställningen. Vilka rättigheter har hen? Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad innebär förtroendearbetstid?

Vad är egentligen förtroendearbetstid? SSR Direkt svarar en nyanställd medlem som undrar över kollegornas fackliga arbete.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: Kan arbetsgivaren ”tvinga” mig att jobba helg?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga, om helgarbete, kommer från en anställd inom äldreomsorgen i en kommun. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Lön vid konkurs? 

Har du rätt till lön om arbetsgivaren går i konkurs? SSR Direkt rådgiver en orolig medlem.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: Tjänstledigt för att pröva nytt jobb?

Han man rätt att få tjänstledigt från sin ordinarie tjänst för att pröva ett nytt jobb? SSR Direkt svarar en medlem som går i jobbytartankar.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: Ersättning vid indragen sjukpenning?

Vad gör man om sjukpenningen blivit indragen av Försäkringskassan? SSR Direkt svarar på en angelägen fråga från en sjukskriven socialsekreterare. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Semester vid nyanställning?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som erbjudits ett jobb där det inte finns kollektivavtal och som undrar över... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Ska jag acceptera en lönetrappa?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som håller på att byta arbete. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Hur hittar jag vägen efter examen?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en student undrar hur hon ska hitta sin väg i jobbdjungeln. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Legitimation för kuratorer?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga handlar om den kommande legitimationen för hälso- och sjukvårdens kuratorer. Allt relevant röra... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Rätt till skriftligt anställningsavtal?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga handlar om rätten till skriftligt anställningsavtal. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Kompensation vid graviditetspenning?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hon får kompensation för det inkomstbortfall som uppstår ... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Rätt till ledighet för trängande familjeskäl?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hen har rätt till ledighet vid nära anhörigs allvarl... Läs mer

Fråga Chef Direkt: Vem ska utreda kränkande särbehandling? 

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en chef som undrar vem som ska utreda anmälan om kränkande särbehandl... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad är arbetsträning?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en lokalfacklig som gäller arbetsträning i rehabiliteringsprocessen. ... Läs mer

Fråga SSR Direkt : Arbetslös och utan sjukpenning?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som är sjukskriven och undrar vad hen behöver tänka på när anställningen upp... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Raster under arbetstid

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem, som undrar när och hur långa raster man har rätt till. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad är en universellt utformad arbetsplats? 

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga har kommit från flera medlemmar och handlar om universellt utformade arbetsplatse... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad är en universellt utformad arbetsplats?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga har kommit från flera medlemmar och handlar om universellt utformade arbetsplatse... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Bestämmer jag min arbetstid vid deltid?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en deltidsarbetande förälder som vill vara med och bestämma hur arbet... Läs mer

Fråga SSR Direkt: What's in it for me?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en lokalfacklig förtroendevald som undrar vilka argument som är bäst ... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Semester vid schema eller deltid

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som har fått färre semesterdagar än vad som står i anställn... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Konvertering av visstidsanställningar

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem, som undrar hur länge hen kan vara anställd på olika vissti... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Löneskuld

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer ifrån en sjukskriven och föräldraledig medlem som fått en löneskuld till a... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Omplacering på grund av misskötsamhet?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem vars arbetsgivare vill omplacera hen. Läs mer