Vanliga frågor – FAQ


Fråga SSR Direkt: Hur hittar jag vägen efter examen?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en student undrar hur hon ska hitta sin väg i jobbdjungeln. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Legitimation för kuratorer?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga handlar om den kommande legitimationen för hälso- och sjukvårdens kuratorer. Allt relevant röra... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Rätt till skriftligt anställningsavtal?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga handlar om rätten till skriftligt anställningsavtal. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Kompensation vid graviditetspenning?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hon får kompensation för det inkomstbortfall som uppstår ... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Rätt till ledighet för trängande familjeskäl?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hen har rätt till ledighet vid nära anhörigs allvarl... Läs mer

Fråga Chef Direkt: Vem ska utreda kränkande särbehandling? 

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en chef som undrar vem som ska utreda anmälan om kränkande särbehandl... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad är arbetsträning?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en lokalfacklig som gäller arbetsträning i rehabiliteringsprocessen. ... Läs mer

Fråga SSR Direkt : Arbetslös och utan sjukpenning?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som är sjukskriven och undrar vad hen behöver tänka på när anställningen upp... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Raster under arbetstid

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem, som undrar när och hur långa raster man har rätt till. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad är en universellt utformad arbetsplats? 

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga har kommit från flera medlemmar och handlar om universellt utformade arbetsplatse... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad är en universellt utformad arbetsplats?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga har kommit från flera medlemmar och handlar om universellt utformade arbetsplatse... Läs mer

FAQ

Fråga SSR Direkt: Bestämmer jag min arbetstid vid deltid?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en deltidsarbetande förälder som vill vara med och bestämma hur arbet... Läs mer

Fråga SSR Direkt: What's in it for me?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en lokalfacklig förtroendevald som undrar vilka argument som är bäst ... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Semester vid schema eller deltid

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som har fått färre semesterdagar än vad som står i anställn... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Konvertering av visstidsanställningar

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem, som undrar hur länge hen kan vara anställd på olika vissti... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Löneskuld

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer ifrån en sjukskriven och föräldraledig medlem som fått en löneskuld till a... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Omplacering på grund av misskötsamhet?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem vars arbetsgivare vill omplacera hen. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Utebliven övertidsersättning

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en behandlingsassistent som inte fått ersättning för arbetad övertid.... Läs mer

Hur fungerar a-kassan för studenter?

Du kan få ersättning från a-kassan när du söker jobb efter din examen. Om du arbetar extra kan det därför vara en bra idé att gå med i a-kassan redan under studietiden. Läs mer

Fråga SSR Direkt: För kallt på kontoret

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en grupp handläggare som har det för kallt på jobbet. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Tjänstledig för studier

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hen kan ansöka om tjänstledighet för att stud... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Muntligt avtal = bindande?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om ett muntligt anställningsavtal är bindande. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Jobba vidare efter 65

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hen kan fortsätta jobba efter 65.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: Nekad julledighet

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hen kan nekas ta ut sparad semester vid jul o... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Företrädesrätt

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som har företrädesrätt men som inte blivit erbjuden tjänste... Läs mer

Fråga SSR Direkt: ”Ta det på flexen”

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om det verkligen är chefen som ensam bestämmer v... Läs mer