Vanliga frågor – FAQ


Fråga SSR Direkt: Ska föräldralediga ingå i lönerevisionen?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som inte bjudits in till lönesamtal under sin föräldraledighet. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Ledighet på grund av sjukdom för att prova annat arbete?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som varit sjukskriven och vill byta arbete. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Särbehandling på grund av visstidsanställning?

Får arbetsgivaren behandla dig annorlunda för att du har en visstidsanställning? Det undrar en visstidsanställd medlem. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Beordrad att jobba röda dagar?

På grund av en ny hemgångslag har min arbetsgivare beordrat mig att arbeta på röda dagar över jul. Kan de göra det med så lång framförhållning, undrar en av våra medlemmar.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: LAS för den som fyllt 67 år?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som fyllt 67 år och som blivit informerad om att hon kan ko... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Är löneavdraget för stort?

Det verkar som om arbetsgivaren har dragit av för mycket lön för mina lediga dagar. Vad är det som gäller? Läs mer

Fråga SSR Direkt: Arbetsmiljöansvar vid distansarbete?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som undrar vem som har arbetsmiljöansvar vid distansarbete. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Skyldig arbetsgivaren pengar?

Arbetsgivaren har betalat ut lön till en anställd som gått på föräldraledighet och haft föräldrapenning. Måste hon betala tillbaka pengarna och under vilka omständigheter? Läs mer

Fråga SSR Direkt: Hur fungerar inkomstförsäkringen?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som riskerar att bli arbetslös. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Får lämna trots goda prestationer

En medlem har flyttat över halva landet för ett nytt jobb. Nu får hen inte bli kvar efter provanställningen. Vilka rättigheter har hen? Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad innebär förtroendearbetstid?

Vad är egentligen förtroendearbetstid? SSR Direkt svarar en nyanställd medlem som undrar över kollegornas fackliga arbete.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: Kan arbetsgivaren ”tvinga” mig att jobba helg?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga, om helgarbete, kommer från en anställd inom äldreomsorgen i en kommun. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Lön vid konkurs? 

Har du rätt till lön om arbetsgivaren går i konkurs? SSR Direkt rådgiver en orolig medlem.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: Tjänstledigt för att pröva nytt jobb?

Han man rätt att få tjänstledigt från sin ordinarie tjänst för att pröva ett nytt jobb? SSR Direkt svarar en medlem som går i jobbytartankar.  Läs mer

Fråga SSR Direkt: Ersättning vid indragen sjukpenning?

Vad gör man om sjukpenningen blivit indragen av Försäkringskassan? SSR Direkt svarar på en angelägen fråga från en sjukskriven socialsekreterare. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Semester vid nyanställning?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som erbjudits ett jobb där det inte finns kollektivavtal och som undrar över... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Ska jag acceptera en lönetrappa?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som håller på att byta arbete. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Hur hittar jag vägen efter examen?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en student undrar hur hon ska hitta sin väg i jobbdjungeln. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Legitimation för kuratorer?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga handlar om den kommande legitimationen för hälso- och sjukvårdens kuratorer. Allt relevant röra... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Rätt till skriftligt anställningsavtal?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga handlar om rätten till skriftligt anställningsavtal. Läs mer

Fråga SSR Direkt: Kompensation vid graviditetspenning?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hon får kompensation för det inkomstbortfall som uppstår ... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Rätt till ledighet för trängande familjeskäl?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hen har rätt till ledighet vid nära anhörigs allvarl... Läs mer

Fråga Chef Direkt: Vem ska utreda kränkande särbehandling? 

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en chef som undrar vem som ska utreda anmälan om kränkande särbehandl... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Vad är arbetsträning?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en lokalfacklig som gäller arbetsträning i rehabiliteringsprocessen. ... Läs mer

Fråga SSR Direkt : Arbetslös och utan sjukpenning?

Här på sajten publicerar vi de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som är sjukskriven och undrar vad hen behöver tänka på när anställningen upp... Läs mer

Fråga SSR Direkt: Raster under arbetstid

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem, som undrar när och hur långa raster man har rätt till. Läs mer