Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen väljs av förbundskongressen som hålls vart tredje år. Den nuvarande styrelsen valdes på kongressen i maj 2024.

Förbundsstyrelsen