Akademikern

Snabbfakta om förbundet

Snabbfakta om förbundet

Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet. Vi organiserar 71 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Alla våra medlemmar är akademiker – det är ett krav för att gå med.

Akademikerförbundet SSR har 71 000 medlemmar. Av dessa är 78 procent yrkesverksamma, 19 procent studenter och 3 procent pensionärer. Vi är det fjärde största förbundet inom Saco och dessutom ett av de snabbast växande. På 10 år har förbundet ökat med över 17 000 medlemmar! Av medlemmarna är drygt 8 000 chefer och 1 500 egenföretagare.

Vi finns i alla sektorer 

Av förbundets yrkesverksamma medlemmar är 80 procent kvinnor och 20 procent män. Kommunerna är den klart största arbetsgivaren med strax under hälften av våra medlemmar. Av förbundets medlemmar har 19 procent en privat arbetsgivare och staten är arbetsgivare åt 18 procent. Landstinget är arbetsgivare åt 8 procent. Kuratorer och socialsekreterare är de yrkesgrupper där vi har högst representativitet, omkring 70-80 procent på den offentliga arbetsmarknaden.