Akademikern

Snabbfakta om förbundet

Snabbfakta om förbundet

Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet. Vi organiserar 68 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Alla våra medlemmar är akademiker – det är ett krav för att gå med.

Akademikerförbundet SSR har 68 000 medlemmar. Av dessa är 78 procent yrkesverksamma, 19 procent studenter och 3 procent pensionärer. Vi är det fjärde största förbundet inom Saco och dessutom ett av de snabbast växande. Sedan 2009 har medlemsantalet ökat med 18 procent. Av medlemmarna är 7 500 chefer och 1 500 egenföretagare.

Vi finns i alla sektorer 

Av förbundets yrkesverksamma medlemmar är 79 procent kvinnor och 21 procent män. Kommunerna är den klart största arbetsgivaren med strax under hälften av våra medlemmar, 47 procent. Av förbundets medlemmar har 19 procent en privat arbetsgivare och staten är arbetsgivare åt 18 procent. Landstinget är arbetsgivare åt 8 procent. Kuratorer och socialsekreterare är de yrkesgrupper där vi har högst representativitet, omkring 70-80 procent på den offentliga arbetsmarknaden.