Snabbfakta om förbundet

Akademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet. Vi organiserar närmare 77 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare, socionomer och andra inom socialt arbete. Alla våra medlemmar är akademiker – det är ett krav för att gå med.

Akademikerförbundet SSR har närmare 77 000 medlemmar. Av dessa är 78 procent yrkesverksamma, 19 procent studenter och 3 procent pensionärer. 10 000 medlemmar är chefer och cirka 1000 är egenföretagare. Vi är det fjärde största förbundet inom Saco och dessutom ett av de snabbast växande.

Vi finns i alla sektorer 

Av förbundets yrkesverksamma medlemmar är 80 procent kvinnor och 20 procent män.

Kommunerna är den klart största arbetsgivaren med strax under hälften av våra medlemmar. En femtedel arbetar inom staten och en lika stor andel i den privata sektorn. Knappt tio procent arbetar inom landstingen.