Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen, Förtroendemannalagen, ska skydda fackliga förtroendemän mot trakasserier och omotiverad uppsägning. I lagen står att en arbetsgivare inte får hindra en facklig förtroendeman att fullgöra sitt uppdrag. Lagen reglerar rätten till ledighet, med eller utan betalning, för fackligt uppdrag. Den förtroendevalde ska också få disponera lokal eller annat utrymme på arbetsplatsen som krävs för att utföra det fackliga uppdraget.