LIST PAGE EXAMPLE - NEWS

This should list content type POST with no date/location

ozz.jpg

Vem vinner Özz?

Bland regionföreningarna – som har chans att vinna en medlemskväll med Özz Nûjen – leder just nu Södermanland tätt följda av Uppsala och Stockholm södra. Men det är små marginaler som skilje... Läs mer

pengar.jpg

Läget i avtalsrörelsen för kommuner och landsting

Förhandlingarna pågår med SKL för att teckna ett nytt avtal efter att det nuvarande löper ut 31 mars. Förhoppningarna är goda om att det nya avtalet ska kunna bli klar någon gång under först... Läs mer

science.jpg

Vi står upp för vetenskapen!

Faktaresistens och ”fake news” har blivit ett allt större problem. Känslor och åsikter väger för många lika tungt som evidensbaserad kunskap. Därför tar vi ställning för vetenskap och forskn... Läs mer

img_4982.jpg

Missbruk och beroende i Socialtjänstpodden

Är missbruk och beroende en sjukdom eller ett socialt problem? Hur kan man arbeta med brukarinflytande? Vilken roll borde anhöriga spela i missbruks- och beroendevården? Läs mer

morgans_mission.jpg

Vuxenmobbning - nu på allas läppar

Hundratusentals drabbas av vuxenmobbning varje år. Arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar att arbeta förebyggande. Att bekämpa mobbning handlar i första hand om att öppna upp och stärk... Läs mer

heikeerkersasafahlen.jpg

"Om ni kunde se vad vi ser"

Våra medlemmar upplever att de som lärare och socialarbetare inte längre kan göra ett professionellt arbete. Det skriver Akademikerförbundet SSR:s ordförande Heike Erkers och Åsa Fahlén, ord... Läs mer

img_5080.jpg

Arbetsförmedlingen: Lägg ner, förändra, eller vässa?

Vad händer med Arbetsförmedlingen? Debatten om arbetsmarknadspolitiken har de senaste månaderna reducerats till att handla om att vara för eller emot Arbetsförmedlingen. Det diskuterar vi i ... Läs mer

2126634-a-middle-eastern-businesswoman-using-a-laptop-and-phone-headset.jpg

Arbetsgivare kan förbjuda religiösa symboler – men det förutsätter neutralitet

Är det diskriminering att säga upp en kvinna på grund av att hon bär huvudduk? Den frågan utreddes i EU-domstolen nyligen. Läs mer

xvgmoeomt8ora7nyidr7.jpg

Läget i Sydsudan ohållbart

Situationen i Sydsudan är extremt allvarlig. FN har proklamerat svält. Minst 100 000 människor svälter och läget förvärras. Läs mer

Det här ska du tänka på inför sommarjobbet

Så här års får vi alltid en massa samtal från studentmedlemmar som snart ska börja sommarjobba. Vad är det egentligen man ska tänka på när man skriver kontrakt? Läs mer

2353719-puzzle-in-hands.jpg

Det ropas efter fler poliser – men vem frågar efter socialarbetarna?

Välfärdspolitik och brottsförebyggande arbete hör ihop. När kommer socialtjänst, skola och hälso- och sjukvård ses som viktiga trygghetsskapande resurser? Läs mer

kfs_avtalsforhandlingar_pagar.jpg

Årets avtalsförhandlingar inom KFS är nu igång

Avtalsparten Förtecknade Saco-förbund, där bland andra Akademikerförbundet SSR ingår, samt Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer lämnade i början av mars gemensamt över sina avtalsyrkanden... Läs mer

2790086-female-silhouette-by-window.jpg

Gästbloggare: Blir huden tjockare eller tunnare med åren?

Vad har betydelse för att någon, eller något ska förändras? Specialisthandläggaren My Eriksson beskriver sina kontakter med och känslor kring en av de många ungdomar hon försökt hjälpa. Text... Läs mer

Öppenhet ger bättre arbetsplatser

Mellan 2015 och 2016 sade 38 procent av socialsekreterarna i Wanja Astviks studie upp sig från sina jobb. Det krävs öppenhet och dialog om vi vill skapa en socialtjänst där folk vill stanna ... Läs mer

img_4724.jpg

Cecilia Grefve i socialtjänstpodden

Vad gör socialsekreterare med sin arbetstid? Vad tycker barn och föräldrar om socialtjänsten? Hur ska kommunerna locka tillbaka socionomerna till den sociala barn- och ungdomsvården? Det är ... Läs mer

126051-being-different-concept.jpg

Fråga SSR Direkt: Särbehandling på grund av visstidsanställning?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en person som undrar över löneskillnader mellan visstids- och tillsvi... Läs mer

img_4912.jpg

Kan högre utbildning och forskning finansieras smartare?

Det nuvarande systemet för hur pengar fördelas till våra universitet och högskolor har funnits i snart 25 år. Regeringen har nu aviserat en översyn. I veckans Samhällsvetarpodd frågar vi Sul... Läs mer

vistarinteut.jpg

Vi skriver under #vistårinteut

Akademikerförbundet SSR väljer idag att skriva under uppropet Vi står inte ut, med stöd för att ensamkommande barn och unga ska få amnesti, att omflyttningarna av dem ska stoppas samt att ut... Läs mer

727131-breastfeeding.jpg

Fråga SSR Direkt: Får jag ledigt för att amma?

Här på sajten publicerar vi löpande några av de vanligaste frågorna vi får från våra medlemmar. Dagens fråga kommer från en medlem som undrar om hon har rätt att vara ledig när hon ammar. Läs mer

3117096-gender-equal-opportunities-concept-man-and-woman-side-by-side.jpg

Bort med förlegade könsmönster

Kvinnors och mäns arbete värderas fortfarande olika på arbetsmarknaden – och det syns i lönekuvertet. Dessa förlegade könsmönster är kvarlevor från en annan tid, och morgondagens kvinnor beh... Läs mer

6395169-.jpg

Ännu några steg mot legitimation

Torsdag 9 mars fattade regeringen beslut om att ge Socialstyrelsen uppdraget att föreslå övergångsregler vid införande av en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Sakta men säkert närmar vi os... Läs mer

julia.png

Facklig feminism, internationell solidaritet och lite jävlar anamma

Om jag fick frågan vad jag anser att det behövs mer av i den fackliga rörelsen så skulle jag svara mer feminism och lite jävlar anamma. Vi behöver mer av den fackliga feminismen för att synl... Läs mer

Hur värderar kommunerna sina chefer?

Mer högutbildade, men sämre avlönade. Många enhetschefer i kommunal sektor är kraftigt undervärderade – särskilt de kvinnliga. Se vårt seminarium om chefslöner live på internationella kvinno... Läs mer

studenter.jpg

Lär känna studentrådet på årsmötet den 5 maj!

Vill du lära dig mer om hur det är att vara aktiv i en medlemsorganisation och få inblick i facklig verksamhet? Har du idéer och tankar om studenters situation? Kom på Akademikerförbundet SS... Läs mer

foto_lena.jpg

Så återskapas lönediskrimineringen

Trots både lagstiftning och kollektivavtal upprätthålls och återskapas löneskillnader mellan kvinnor och män. Lagen befäster och legitimerar ofta diskrimineringen istället för att åtgärda de... Läs mer

Låga chefslöner dålig affär för samhället

Kvinnliga enhetschefer i kommunal sektor är bättre utbildade än männen men har lägre löner. Låga chefslöner generellt leder till hög personalomsättning och lägger ett lock på löneutvecklinge... Läs mer