Lita på mig!

I Danmark är kontrollens tid förbi – i stället ska offentlig sektor präglas av tillit. I Köpenhamn beslutade chefen för kultur och fritidsförvaltningen Carsten Harum att i ett slag ta bort alla regler.

Precis som i Sverige har New public management länge varit danskarnas recept för att effektivisera och förbättra den offentliga sektorn. Men för några år sedan konstaterade man i Danmark att man nått vägs ände. Kostnaden för uppföljningar och kontroll hade skenat och för mycket energi lades på att arbeta med mål, processer och metoder, snarare än på resultat. 2011 beslutade den danska regeringen att genomföra en moderniseringsreform för den offentliga sektorn. Fokus skulle ligga på minskad byråkrati och mer tillit och medarbetarskap.

I Köpenhamn är Carsten Harum chef för Kultur- och fritidsförvaltningen. De är en av de kommuner som kommit långt med det tillitsbaserade ledarskapet.

– Valet av styrmetod är det viktigaste du gör som ledare. Det beslutet är mitt ansvar och det är jag som valt tillit. Sedan har vi tillsammans diskuterat och försökt hitta vad det betyder i praktiken, säger han.

För att gå från en regelstyrd organisation, präglad av New public management, mot mindre byråkrati och mer tillit krävdes radikala grepp. Carsten Harum samlade helt enkelt alla chefer inom förvaltningen och meddelade att det inte längre fanns några regler. Samtidigt uppmanade han dem att återkomma och berätta vilka regler de tyckte skulle gälla. Tillsammans utforskade de också vad tilliten egentligen skulle betyda i praktiken. I dag arbetar de efter fyra grundprinciper: minskad byråkrati, demokratisering, avvikelserapportering och kravet att alla ska göra minst två strategiska fel om året. Det senare var för att komma ifrån ”nollfelskulturen”, där det viktigaste är att inte göra något fel snarare än att tänka innovativt. Felen ska dokumenteras och redovisas så de kan diskutera vad som hänt, och om ett fel är allvarligt nog för att räknas.

– Där satt alla fina chefer och skulle berätta om vad de gjort för fel. Det var de inte så glada över men det har fungerat väldigt bra, konstaterar han. 

Läs mer om Köpenhamn och Danmarks Tillidsreform i Chefstidningen nummer 5.