Litteraturtips: Arbetsrätt

För att du lätt ska ha möjlighet att införskaffa baskunskaper inom arbetsrätten är det också viktigt att du som chef har tillgång till bra litteratur. Nedan följer tips på lättillgänglig litteratur som är bra att ha i bokhyllan.

LAS-Handboken med lagtext, kommentarer och AD-domar utgiven av Lars Åhnberg AB.

Arbetsrätt i praktiken av Bo Bylund och Lars Viklund utgiven av Tidens Förlag.

Arbetsrätt för chefer av Tommy Iseskog utgiven av Norstedts Juridik AB.

Medbestämmandelagen av Erland Olausson utgiven av Tidens Förlag.

Tidskriften Lag & Avtal som är den främsta tidskriften i landet när det gäller bevakning av allt som händer inom arbetsrättens område. För mer info se deras hemsida, www.lag-avtal.se