Hur mycket ska du ta betalt?

Vad är dina tjänster värda? Vi hjälper dig som är egen företagare att avgöra hur mycket du bör ta betalt.

Det finns ingen generell statistik över arvoden. Som medlem får du tillgång till en sammanställning av arvodesnivåer för de vanligaste verksamheterna. Med en sådan sammanställning och med hjälp från våra ombudsmän är det lättare för dig att avgöra vad du bör ta betalt. Hör av dig till Egenföretagarservice om du har frågor om arvoden. 

Arvodesenkäten skickas ut i den årliga löneenkäten och den senaste som finns bearbetad är från 2023.

Besvara gärna enkäten när den kommer till dig. Många har nytta av att kunna ta del av statistik över arvoden.