Utbildning för folkhälsovetare

Hälsovetare inom folkhälsoområdet arbetar hälsofrämjande och förebyggande. Målet är att förebygga sjukdomar, skador och annan ohälsa hos individer.

Programmen har olika benämningar på olika utbildningsorter och syftar exempelvis främst till att förbereda folkhälsovetare för det strategiska, pedagogiska och praktiska arbetet inom företag, organisationer, kommuner och landsting och ger en bred kompetens inom flertalet områden.

Utbildningarna omfattar 180-240 högskolepoäng och respektive utbildningsort har ofta en egen inriktning. Det kan vara allt från epidemiologisk inriktning eller hälsoekonomisk inriktning till en utbildningsort som fokuserar mer på pedagogiken kring hälsoområdet. Det finns ofta möjlighet att själv välja inriktning under så kallade valfria terminer.

Tips till dig som studerar till folkhälsovetare

De senaste årens lågkon­junktur har gjort det svå­rare för folkhälsovetare att hitta kvalificerade tjänster som passar deras utbild­ ningsbakgrund. Erfarna folkhälsovetare har lättare att hitta kvalificerade jobb. För nyexaminerade tar det ofta några år att etablera sig på arbetsmarknaden, och många tar jobb som lig­ger i gränslandet till folkhälsovetarprofessionen.

Som folkhälsovetare har du fördel av att ha en bred kunskapsbas och att du lätt kan anpassa dig till olika arbetsuppgifter. Skapa dig en egen nisch, en egen spetskompetens.

Kanske är du projekt­ledare under studietiden eller har något annat spe­cialområde där du visat dig särskilt intresserad. Den sortens erfarenheter är meriterande. Det är också en merit att ha ett person­ligt engagemang i exempel­ vis en ideell organisation.

Bli studentmedlem och få stöd genom hela din karriär

Funderar du på din yrkeskarriär? Har du frågor? Tankar? Du som är medlem i Akademikerförbundet SSR kan använda vår karriärservice. Du kan få hjälp med utformning av jobbansökan, LinkedIn- och CV-granskning, karriärcoachning och mycket annat. Kolla in vår service på akademssr.se/student.