Fackförbundet för forskare och doktorander

Som forskarutbildad eller doktorand vinner du på kontakter både inom och utanför akademin. Som medlem i Akademikerförbundet SSR och verksam inom akademin får du viktiga kopplingar till professionen.

""

För dig som är forskarutbildad eller doktorand inom ett samhällsvetenskapligt ämne är ett medlemskap i Akademikerförbundet SSR den absolut bästa lösningen. Hos oss är du bland andra samhällsvetare och får en given koppling till ämnesområdets olika yrken. Det stärker dig oavsett om du väljer forskarbanan efter din doktorsexamen, eller det samhällsvetenskapliga yrkesområdet utanför akademin.

Som doktorand eller forskare har du särskilda behov. Hos oss får du tillgång till en rad förmåner och erbjudanden som passar dina unika utmaningar och din situation. Hos Akademikerförbundet SSR har du, utöver den fackliga servicen och stödet i din profession, möjlighet att ta del av förmåner och service anpassade efter dina behov. 

Nätverkande

För att bättre kunna stötta dig som forskare eller forskarstuderande har vi startat ett eget nätverk. Förbundet samarbetar också med Nationellt nätverk för socionomer som forskar inom hälso- och sjukvård. Nu förstärker vi arbetet för medlemmar som är doktorander och disputerade inom det samhällsvetenskapliga ämnesområdet.

Trygghet

Doktorander har ofta osäkra anställningsformer, även om andelen doktorandtjänster ökar. Vår inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap om du uppfyller de medlems- och arbetsvillkor som gäller för a-kassan. Då får du 80 procent av din lön upp till 140 dagar vid arbetslöshet, som läggs ovanpå a-kassans tak på 33 000 kronor i månaden.

Redan med i SULF? Inga problem, du kan vara dubbelansluten

Som doktorand omfattas du också av det dubbelanslutningsavtal vi har med SULF – Sveriges universitetslärarförbund. Det avtalet betyder att du som doktorand bara betalar en avgift och sedan får du fördelarna från båda våra förbund. Eftersom båda är Saco-förbund har vi samma arbetslöshetskassa – Akdemikernas a-kassa, vilket också underlättar för dig. 

Billigare än för yrkesverksamma

Som doktorand betalar du 146 kronor per månad för att vara medlem i Akademikerförbundet SSR, vilket är väsentligt lägre än för andra yrkesverksamma. Till det betalar du 130 kronor per månad till Akdemikernas a-kassa. Läs mer om hur a-kassan fungerar.

Vill du veta mer om vad vi tycker om forskning och utbildning kan du bland annat läsa vårt Utbildnings- och forskningspolitiska program. Där har vi bland annat ett stycke som rör just forskarstuderandes situation.

Ansök om medlemskap i Akademikerförbundet SSR

Redan medlem? Logga in!

 • en etisk kod för doktorander är avgörande för att få bort otillbörliga beroendeförhållanden.
 • alla doktorander ska ha anställning i form av doktorandtjänst som berättigar till sociala förmåner och trygghet.
  • en ökad dimensionering av forskarutbildningen kombinerad med en satsning på handledarresurser är nödvändig inom välfärdssektorns forskningsfält.
 • antagningen till forskarutbildningen i socialt arbete minst borde tredubblas i syfte att få upp andelen forskarmeriterade inom praktiken och andelen disputerade lärare inom grundutbildningen.
 • industridoktorander också borde prövas inom välfärdssektorn där arbetsgivaren betalar lönen.
 • den evidensbaserade praktiken bör ges ett rejält kunskapslyft i form av att yrkeslivet inom socialt arbete bör skapa en lärandeorganisation ända ut i periferin.
 • kombinationstjänster ska finnas på varje större arbetsplats samt att alternativa karriärvägar för forskarutbildade bör främjas.
 • den kliniska forskningen bör tillföras mer fasta forskningsresurser, det bör finnas tydliga meriteringsvägar och det bör vara ett krav för vårdavtal att klinisk forskning också kan bedrivas hos privata utförare.
 • åtgärder bör vidtas för att ytterligare främja att erfarna praktiker kan verka i akademin som adjungerade professorer.
 • de fasta fakultetsanslagen bör öka till förmån för mer grundforskning, samt att resurser för forskning inom socialt arbete tillförs de för området relevanta forskningsråden.
 • det bör införas fler lektorat inom gymnasieskolan för disputerade.