Psykoterapeutföreningens styrelse

Styrelsen för Psykoterapeutföreningen – en del av Akademikerförbundet SSR.

Ordförande

Anders Klingström
Socionom, leg. psykoterapeut psykodynamisk inriktning och inriktad mot barn- och ungdomspsykoterapi. Arbetar med egen mottagning. Handleder även i psykoterapi på psykologiska institutionen i Stockholm.
E-post: andersklingstrom17@gmail.com

Vice Ordförande

Liselotte Lökken Svärd
Socionom och leg psykoterapeut med relationell inriktning samt specialisering i affektfokuserad psykoterapi . Vidareutbildad i KBT, FACT, CFT och IKBT och har arbetat många år i kriminalvård/ rättspsykiatri, både kliniskt och som projektledare. Sedan 2013 anställd som psykoterapeut i primärvården.
E-post: liselotte.lokken.svard@ptj.se

Ledamöter

Maret Pella Eliasson
Socionom och leg. psykoterapeut, inriktning gruppsykoterapi med gruppanalytisk inriktning. Arbetar individuellt samt med grupp. Nuvarande arbetsplats Familjerådgivning samt egen verksamhet. Pågående handledarutbildning. 
Mail: maretpella@hotmail.com

Helena Fröjmark
Leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning, fil. kand i psykologi. Arbetar på egen mottagning med uppdrag främst från primärvården, samt som psykoterapeut i samverkansprojekt inom området arbetslivsinriktad rehabilitering.
helena.frojmark@hotmail.se

Susanne Alm
Socionom och leg psykoterapeut. Har arbetat mycket med familjeterapiutbildning, barnterapi och IPT:A, Interpersonell Psychotherapy for Adolescents. Är även handledare i IPT:A. Jobbar idag på Bup-mottagning i Karlshamn, där hon även arbetat som avdelningschef några år. Är fackligt engagerad i Region Blekinge SSR-styrelse samt i Psykoterapeutföreningen.
E-post: susanne.ahlm@regionblekinge.se

Helena Brännström
Socionom och leg. psykoterapeut, specialiserad inom trauma och sexologi. Handledare och lärare i psykoterapi (och annan psykologisk behandling). Verksam inom barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård, Region Norrbotten. 
E-post: helena.brannstrom@norrbotten.se

Lars Gustafsson
Är präst sedan 25 år och legitimerad psykoterapeut sedan 10. Jobbar idag som internkonsult på Örebro Universitet med att stötta och utbilda chefer och ledare. Är även egen företagare som psykoterapeut och organisationskonsult. Rycker även in i kyrkan och döper en och annan bebis samt håller i bröllop och begravningar.
E-post: lars.terapeut@gmail.com

Krister Stensson
Leg. Psykoterapeut med KBT-inriktning, leg. hälso- och sjukvårdskurator samt fil. kand i psykologi. Arbetar med egen mottagning och främst med uppdrag mot vårdcentral. Många års erfarenhet från arbete inom Individ- och Familjeomsorg. Bred erfarenhet från uppdrag inom kommunal och regional verksamhet.
E-post: Krister.Stensson@telia.com

Annika Alsberg
Socionom, leg.psykoterapeut inriktning KBT, handledare och lärare i psykoterapi. Vidareutbildning i bl a CFT, parterapi, systemisk inriktning, lärare- och handledarutbildning. Arbetar på Sankt Lukas i Stockholm AB som gruppchef för psykoterapeuterna och handledarna samt med kliniskt arbete, psykoterapier och handledning av arbetsgrupper och studenter.