Mångfald i ledningen

Ett av chefsskapets många utmaningar handlar om att ta vara på mångfaldens möjligheter i arbetsorganisationen. Att vi ska sträva mot en mer diversifierad ledning är idag inte kontroversiellt, tvärtom. Forskning visar dessutom på ett positivt samband mellan företagens lönsamhet och jämställdhet och mångfald i ledande positioner inom näringslivet.

Kunder, medarbetare och övriga aktörers intressen blir bättre representerade med diversifierade ledningar (och styrelser). Nätverken blir större, rekryteringsbasen breddas och fler ledarskapstilar tillämpas, vilket sammantaget är viktiga framgångsfaktorer för företag och organisationer.

Mot bakgrund av generationsväxlingens påverkan på ledarskapsförsörjning finns det nu alla möjligheter att få en större mångfald i ledningar och styrelser.