Avsluta medlemskap

Funderar du på att avsluta ditt medlemskap i Akademikerförbundet SSR?

Om du vill avsluta ditt medlemskap kan du ringa SSR Direkt på 08-617 44 00.

Du kan också begära utträde här på webben. Du kommer att behöva logga in för att kunna skicka in din begäran om utträde. 

Börja med att ange skälet till att du vill avsluta ditt medlemskap:

Jag byter jobb 

Jag går i pension 

Annat skäl 

 

Ur förbundsstadgans §4 Medlemskapets innebörd

”Medlem kan avsluta medlemskapet genom skriftlig anmälan om utträde. Utträde ur förbundet och i förekommande fall ur AEA, sker vid den tidpunkt medlem begär, dock tidigast vid det månadsskifte som infaller tre månader efter det att anmälan inkommit till förbundets kansli.”

Vill du ha rådgivning?

Som medlem kan du alltid få personlig rådgivning.

Ombudsmännen på SSR Direkt hjälper dig med allt från arbetsrätt till lönefrågor. 

Vill du ha rådgivning?

Som medlem kan du alltid få personlig rådgivning.

Ombudsmännen på SSR Direkt hjälper dig med allt från arbetsrätt till lönefrågor. 

Vad ingår i medlemskapet?

 • Råd och stöd
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Kompetensutveckling 
 • Styrka genom kollektivavtalet
 • Inkomstförsäkring
 • Fritidshus och mycket mer

Vad ingår i medlemskapet?

 • Råd och stöd
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Kompetensutveckling 
 • Styrka genom kollektivavtalet
 • Inkomstförsäkring
 • Fritidshus och mycket mer