Avsluta medlemskap

Funderar du på att avsluta ditt medlemskap i Akademikerförbundet SSR?

Om du vill avsluta ditt medlemskap kan du ringa SSR Direkt på 08-617 44 00.

Du kan också begära utträde här på webben. Du kommer att behöva logga in för att kunna skicka in din begäran om utträde. 

Börja med att ange skälet till att du vill avsluta ditt medlemskap:

Jag byter jobb 

Jag går i pension 

Annat skäl 

 

Tider för utträde

Du kan avsluta ditt medlemskap genom att göra en skriftlig anmälan om utträde. Utträde ur förbundet sker vid den tidpunkt som medlem begär, dock tidigast vid det månadsskifte som infaller tre månader efter det att anmälan inkommit till förbundets kansli.

Utträde ur Akademikernas a-kassa, AEA, sker dock redan vid närmaste månadsskiftet efter din inkomna anmälan.

Du kan därför ångra ditt utträde hos förbundet under din utträdesperiod men inte från a-kassan.

Vill du ha rådgivning?

Som medlem kan du alltid få personlig rådgivning.

Ombudsmännen på SSR Direkt hjälper dig med allt från arbetsrätt till lönefrågor. 

Vill du ha rådgivning?

Som medlem kan du alltid få personlig rådgivning.

Ombudsmännen på SSR Direkt hjälper dig med allt från arbetsrätt till lönefrågor. 

Vad ingår i medlemskapet?

 • Råd och stöd
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Kompetensutveckling 
 • Styrka genom kollektivavtalet
 • Inkomstförsäkring
 • Fritidshus och mycket mer

Vad ingår i medlemskapet?

 • Råd och stöd
 • Förhandlings- och rättshjälp
 • Kompetensutveckling 
 • Styrka genom kollektivavtalet
 • Inkomstförsäkring
 • Fritidshus och mycket mer