Avsluta medlemskap

Funderar du på att avsluta ditt medlemskap i Akademikerförbundet SSR?

Börja med att ange skälet till att du vill avsluta ditt medlemskap:

Jag byter jobb 

Jag går i pension 

Annat skäl för utträde 

 

Tider för utträde

Enligt förbundets stadgar sker utträde ur förbundet tidigast vid det månadsskifte som infaller tre månader efter det att skriftlig anmälan inkommit till förbundets kansli.

Om du begär utträde ur Akademikernas a-kassa, AEA, sker utträdet dock redan vid närmaste månadsskiftet efter din inkomna anmälan.

Du kan därför ångra ditt utträde hos förbundet under din utträdesperiod men inte från a-kassan.