Våra studentombudsmän

Har du frågor om utbildning och arbetsmarknad eller vill du ha hjälp att söka jobb? Du får snabb hjälp av våra studentombudsmän.

Carl och Matilda

På kansliet i Stockholm jobbar våra två studentombudsmän som kan ge snabb och individuell rådgivning. Nedan finns deras kontaktuppgifter och information om deras bakgrund samt om deras ansvarsområden. Om du vill tipsa om en mässa vid ditt lärosäte eller vill att vi ska besöka din mässa kontakta vår marknadsassistent.

Matilda Tidström

Matilda är uppvuxen i Stockholm och studerade beteendevetarprogrammet vid Mälardalens högskola i Eskilstuna. Hon engagerade sig i linjeföreningens styrelsearbete och arbetade vid sidan av studierna inom kriminalvården och som Studentinformatör för förbundet i Eskilstuna och Västerås. Matilda brinner för att öka kunskapen om professionen student och knyta samman studie- och yrkesliv för att minska glappet mellan dessa. 

Kontakta Matilda för frågor som rör:

  • Samarbeten och kontakt med föreningar, karriärcentrum, kårer, och studentinformatörernas lokala arbete i Karlstad, Trollhättan, Göteborg, Mälardalen, Uppsala, Gävle, Borlänge och Falun, Östersund och Sundsvall, Umeå, Luleå och på Gotland.
  • Arbetsmöjligheter som student på förbundet 
  • Politicesstudenternas Riksorganisation
  • Personalvetarstuderandes Riksförbund

Kontaktuppgifter

E-post: matilda.tidstrom@akademssr.se
Tel: 070-817 44 43

Carl Larsson

Carl studerade personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet i sin hemstad Östersund. Han engagerade sig i flertalet studentföreningar under studietiden med tidigare poster som ordförande och kassör. Han är numera bosatt i Stockholm och har tidigare arbetat med tjänstemannarekrytering inom privat sektor, som handläggare inom kommunal sektor samt som Studentinformatör och CV-granskare på förbundet. Carl drivs av att genom engagemang i studentverksamheten stärka opinionen för förbundets arbetsrättsliga och politiska intressen. 

Kontakta Carl för frågor som rör:

  • Samarbeten och kontakt med föreningar, karriärcentrum, kårer samt studentinformatörernas lokala arbete i Malmö, Lund, Kristianstad, Halmstad, Borås, Skövde, Örebro, Jönköping, Linköping/Norrköping, Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö) samt Stockholm.
  • Studentrådet och studentpolitiska frågor.
  • Utbildning med arbetsförmedlare och studievägledarnätverk.
  • Lokalföreningar och studenter i distriktsföreningar.

Kontaktuppgifter

E-post: carl.larsson@akademssr.se
Tel: 076-832 44 77

Vill du ha rådgivning i arbetsrättsliga frågor eller annat? Klicka här