Våra studentombudsmän

Har du frågor om utbildning och arbetsmarknad eller vill du ha hjälp att söka jobb? Du får snabb hjälp av våra studentombudsmän.

På kansliet i Stockholm jobbar våra två studentombudsmän som kan ge snabb och individuell rådgivning. Nedan finns deras kontaktuppgifter och information om deras bakgrund samt om deras ansvarsområden. Om du vill tipsa om en mässa vid ditt lärosäte eller vill att vi ska besöka din mässa kontakta vår marknadsassistent.

Johanna Finndin

Johanna är uppvuxen i Åkersberga utanför Stockholm och läste programmet språk, litteratur och medier vid Linköpings universitet. Hon engagerade sig i föreningen för sitt program där hon satt som ordförande i mottagningsutskottet, informatör i styrelsen och sedan även som ledamot för föreningen i Kårfullmäktige på den filosofiska fakulteten. Efter sin examen har hon läst frikurser inom kommunikation och grafisk design och arbetat som vikarie på en skola. För Johanna är det viktigt att öka studenternas kunskap kring förbundets professioner, vikten av ett fackligt medlemskap och att göra steget ut i arbetslivet lättare för dem.

Kontakta Johanna för frågor som rör:

  • Samarbeten och kontakt med föreningar, karriärcentrum, kårer, och studentinformatörernas lokala arbete i Karlstad, Trollhättan, Göteborg, Eskilstuna och Västerås, Uppsala, Gävle, Borlänge och Falun, Örebro, Umeå, Luleå och på Gotland.
  • Arbetsmöjligheter som student på förbundet. 
  • Politicesstudenternas Riksorganisation.
  • Personalvetarstuderandes Riksförbund.

Kontaktuppgifter

E-post: johanna.finndin@akademssr.se
Tel: 070-817 44 43

Carl Larsson

Carl studerade personal- och arbetslivsprogrammet vid Mittuniversitetet i sin hemstad Östersund. Han engagerade sig i flertalet studentföreningar under studietiden med tidigare poster som ordförande och kassör. Han är numera bosatt i Stockholm och har tidigare arbetat med tjänstemannarekrytering inom privat sektor, som handläggare inom kommunal sektor samt som Studentinformatör och CV-granskare på förbundet. Carl drivs av att genom engagemang i studentverksamheten stärka opinionen för förbundets arbetsrättsliga och politiska intressen. 

Kontakta Carl för frågor som rör:

  • Samarbeten och kontakt med föreningar, karriärcentrum, kårer samt studentinformatörernas lokala arbete i Malmö, Lund, Kristianstad, Halmstad, Borås, Skövde, Jönköping, Linköping/Norrköping, Linnéuniversitetet (Kalmar/Växjö), Stockholm samt Östersund och Sundsvall.
  • Studentrådet och studentpolitiska frågor.
  • Utbildning med arbetsförmedlare och studievägledarnätverk.
  • Lokalföreningar och studenter i distriktsföreningar.

Kontaktuppgifter

E-post: carl.larsson@akademssr.se
Tel: 076-832 44 77

Vill du ha rådgivning i arbetsrättsliga frågor eller annat? Klicka här