Några röster

Kerstin Wigzell, fd GD och särskild utredare                                 Marta Szebehely, professor i socialt arbete

Karsten Åström, professor i rättssociologi                                    Martin Börjeson, docent i socialt arbete

Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS                                        Rädda Barnen, RFHL med flera