Skriv under för mer resurser till förebyggande socialt arbete

Din röst behövs. Skriv under namninsamlingen för mer resurser och #10000fler förebyggare.

Tio tusen fler som jobbar förebyggande. Samhället måste satsa lika mycket på förebyggande arbete som på polisen och brottsbekämpningen. Det behövs fler socialsekreterare, fler skolkuratorer och fler fältassistenter. Bara med tidiga insatser kan vi bryta nyrekryteringen.

Tio miljarder mer till förebyggande arbete Förebyggande arbete kostar pengar. Pengar som ska gå till fler medarbetare och till en socialtjänst som behöver ställa om för att bli mer tillgänglig och nå människor tidigt. Samhället i form av stat och kommuner behöver satsa minst tio miljarder mer per år på det förebyggande arbetet.

Rätt insats till rätt individ – använd vetenskap och beprövad erfarenhet Förebyggande arbete måste bygga på insatser vi vet fungerar. Det kanske låter självklart. Men det är det inte. Därför krävs mer forskning och uppföljning av vilka insatser som ska användas och när de ska sättas in.

 

Håller du med? Skriv under vår namninsamling.

Jag vill veta mer först