Hur många skulle #10000fler bli i din kommun?

Här kan du själv kolla hur många fler förebyggare det skulle bli i valfri kommun eller län.

Hur många skulle #10000fler bli i din kommun?

Sverige behöver tio tusen fler som arbetar förebyggande. Bara så kan vi motverka och förhindra sociala problem som exempelvis barn som far illa, missbruk och beroende, hemlöshet och gängkriminalitet.

Vi har räknat på hur många det skulle bli i varje kommun och region. Vi har jämfört med hur många socialsekreterare som idag arbetar inom socialtjänsten för att ge en känsla för storleksordningen. Beräkningen utgår från utbetalningen av ekonomiskt bistånd under ett år och ger en fingervisning om hur de sociala utmaningarna i landet är fördelade, sedan har vi fördelat antalet förebyggande tjänster på samma sätt.

För att kunna ställa om verksamheter till att arbeta mer förebyggande och utgå från vetenskap och beprövad erfarenhet kommer det även krävas mer resurser. Vi räknar med 10 miljarder i resurstillskott. Dessa investeringar kommer att betala sig på lång sikt genom att vi får färre sociala problem och behöver lägga mindre resurser på dyra insatser och samhällsvård. Samhällsekonomiskt och mänskligt har vi inte råd att avstå.

Har du frågor om uträkningen, kontakta Simon Vinge.

<- Tillbaka