Vad skulle du vilja plugga?

Från och med 1 oktober 2022 kan du söka det nya studiestödet – omställningsstudiestöd – som innebär att du kan plugga upp till ett år på del- eller heltid med 80 procent av lönen. Om du har jobbat minst halvtid i åtta år och minst ett år de senaste två har du chans att få ersättning om den utbildning du söker stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden.

Om du skulle ta den chansen, vad skulle du då vilja plugga?

Svara på några enkla frågor så får vi, som ditt fackförbund, bättre underlag till vad vi ska påverka utbildningsanordnarna att erbjuda för kurser.

Här kan du läsa mer om villkoren för omställningsstudiestöd.

Jag är utbildad som
Var och hur skulle du vilja studera?
Jag skulle vilja…
Om du inte vet, skriv "vet ej"